Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on HelmiFiiliksen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). 

 

Rekisterinpitäjä

HelmiFiilis, Kuusamatie 2, 21110 Naantali, [email protected]

Brändinimenä käytetään myös aputoiminimeä Hyvinvoinnin Upgrade

 

Rekisterin nimi

HelmiFiiliksen asiakas-, markkinointi- ja tiedotusrekisteri

 

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoja siitä, mitä henkilötietoja HelmiFiilis kerää, millä periaattein niitä käsittelee, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. HelmiFiilis arvostaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaan sitä.

HelmiFiilis käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten luethan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Tietosuojaselosteeseen saattaa tulla päivityksiä HelmiFiiliksen toiminnan kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun päivitetty tietosuojaseloste on julkaistu.

Käyttämällä HelmiFiiliksen palveluja, verkkosivustoja tai ottamalla yhteyttä, hyväksyt, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, palveluiden toimittaminen ja kohdentaminen, laskutus ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite ja asiakkuuteen liittyviä tietoja, esim. tilaushistoria ja laskutustiedot.

HelmiFiilis säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin sinulta itseltäsi mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista tai asiakastapaamisissa.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. HelmiFiilis ei muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. HelmiFiilis huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli tietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. Voit myös kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten. Sinulla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Näissä tilanteissa voit lähettää pyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. HelmiFiilis voi tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Pyyntöön vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).